Praktikat ne biznes

SHKOLLA E MESME PROFESIONALE “HOTELERI-TURIZËM” TIRANË

GRAFIKU I PRAKTIKAVE PROFESIONALE

Klasa Drejtimi Mësimor Profilet Afatet kohore Periudha
X Hoteleri-Turizëm 4 javë 17/Jan - 10/Feb - 2024
XI Hoteleri-Turizëm Fundjavë
XII-1 Teknologji Ushqimore Përpunim Qumështi Hënë/Premte
XII-2 Teknologji Ushqimore Përpunim Brumi Hënë/Premte 17/Jan – 18/Apr - 2024
XII-3 Hoteleri-Turizëm Kuzhinë-Pastiçeri Enjte/premte Gjatë vitit
XII-4 Hoteleri-Turizëm Recepsion Hënë/Martë Gjatë vitit
XII-5 Hoteleri-Turizëm Bar-Restorant E Enjte Gjatë vitit
XII-6 Hoteleri-Turizëm Shërbime në Hotel E Martë
XII-8 Hoteleri-Turizëm Recepsion E Hënë Gjatë vitit