Shkolla e Mesme Profesionale Hoteleri – Turizem Regjistrimet

Hapen regjistrimet per vitin shkollor 2024 - 2025.

Perfitoni te regjistroheni prane Shkolles se Mesme Profesionale Hoteleri – Turizem ne nje nga profilet tona si Hoteleri – Turizem ose Teknologji Ushqimore. Gjithashtu behuni pjese e programit te VET nga EHL ku mund te diplomoheni sipas standarteve europiane ne nje nga tre programet qe EHL ofron.

Zgjidhni një nga profilet që Shkolla e Mesme Profesionale Hoteleri – Turizëm ofron: 

Programe të ofruara nga VET by EHL
Programe të ofruara nga Hoteleri - Turizem