Shkolla e mesme profesionale
Hoteleri - Turizem

Shkolle profesionale e orientuar me drejtim “Hoteleri – Turizem” dhe “Teknologji – Ushqimore”

Vizioni

Përgatitja e qytetarit të denjë dhe punonjësve të kualifikuar në fushën e hotelerisë dhe turizmit si dhe në fushën e teknologjisë ushqimore duke ofruar cilësi në përgatitje, kulturë bashkëpunimi, atmosferë miqësore, aktivitete të shumta, dhe një treg pune të garantuar.

Drejtimet e studimit

Shkolla e Mesme Profesionale Hoteleri - Turizëm në bashkëpunim me VET by EHL ofron:

Drejtimet e ofruara nga VET by EHL

Drejtimet e ofruara nga Shkolla Mesme profesionale Hoteleri - Turizëm

VET by EHL Logo

Vocational Education & Training

VET nga EHL është një platformë gjithëpërfshirëse për ndërtimin e karrierës, e krijuar me përpikëri për t’ju pajisur me aftësitë dhe përvojën e duhur për sukses në fushën e hotelerisë dhe turizmit.
Perfaqësuesit që do të përfundojnë kursin e trajnerëve të VET nga EHL do të pajisen me një certifikatë nga EHL.

Misioni

Partneret